Fusa sokn

Velkommen til Fusa Sokn sin ressursbank! Nettstaden inneheld ei samling offentlege ressursar til ulike områder i verksemda vår.

For aktuelle nyhende henviser me til framsida på www.fusa.kommune.no. Aktuell gudstenesteliste ligg nedst på sida der under "kva skjer?".

Spørsmål og tankar kring ressursbanken kan du stile til vevmeistaren for ressursbanken.

Ledig stilling


Ledig stilling inneheld totalt 1 lenkjer:


Vikariat som trusopplæringsleiar
Då vår leiande kyrkjelydspedagog har fått permisjon i to år har vi ledig stilling med tiltreding 1. august 2019 eller etter nærare avtale. Trykk på lenkja for fullstendig utlysingstekst.