Fusa sokn

Velkommen til Fusa Sokn sin ressursbank! Nettstaden inneheld ei samling offentlege ressursar til ulike områder i verksemda vår.

For aktuelle nyhende henviser me til framsida på www.fusa.kommune.no. Aktuell gudstenesteliste ligg nedst på sida der under "kva skjer?".

Spørsmål og tankar kring ressursbanken kan du stile til vevmeistaren for ressursbanken.

Barnehage/skule og kyrkja


Barnehage/skule og kyrkja inneheld totalt 3 lenkjer:


Kontaktinformasjon kyrkjelydspedagog
Kyrkjelydspedagog Norunn Rød Markhus har m.a. ansvar for samarbeidet mellom barnehage/skule og kyrkja. Klikk på lenkja dersom du ynskjer å kome i kontakt med henne.

Oversikt barnehage/skule - kyrkjesamarbeid
Oversiktsplan for samarbeidet mellom barnehage/skule og kyrkja

Samarbeidsplan 2013/14 - 2016/17
Plan for samarbeid mellom barnehage/skule og kyrkja skuleåret 2013/14 til og med 2016/17