Fusa sokn

Velkommen til Fusa Sokn sin ressursbank! Nettstaden inneheld ei samling offentlege ressursar til ulike områder i verksemda vår.

For aktuelle nyhende henviser me til framsida på www.fusa.kommune.no. Aktuell gudstenesteliste ligg nedst på sida der under "kva skjer?".

Spørsmål og tankar kring ressursbanken kan du stile til vevmeistaren for ressursbanken.

Gudstenester i Fusa sokn


Gudstenester i Fusa sokn inneheld totalt 1 lenkjer:


Gudstenesteliste
Oversikt med gudstenester i Fusa sokn frå 7. juli 2019 til og med 31. desember 2019