Fusa sokn

Velkommen til Fusa Sokn sin ressursbank! Nettstaden inneheld ei samling offentlege ressursar til ulike områder i verksemda vår.

For aktuelle nyhende henviser me til framsida på www.fusa.kommune.no. Aktuell gudstenesteliste ligg nedst på sida der under "kva skjer?".

Spørsmål og tankar kring ressursbanken kan du stile til vevmeistaren for ressursbanken.

Gudstenester i Fusa sokn


Gudstenester i Fusa sokn inneheld totalt 1 lenkjer:


Gudstenesteliste
Klikk på lenkja for å verte vidaresendt til oppdatert gudstenesteoversikt på vår nye heimesida.