Fusa sokn

Velkommen til Fusa Sokn sin ressursbank! Nettstaden inneheld ei samling offentlege ressursar til ulike områder i verksemda vår.

For aktuelle nyhende henviser me til framsida på www.fusa.kommune.no. Aktuell gudstenesteliste ligg nedst på sida der under "kva skjer?".

Spørsmål og tankar kring ressursbanken kan du stile til vevmeistaren for ressursbanken.

Gravferd


Gravferd inneheld totalt 5 lenkjer:


Førebuing av gravferd
Viktig informasjon kring førebuing og gjennomføring av gravferd

Gravferdsliturgi - kort versjon
Her kan du lese korleis gravferdsseremonien i kyrkja føregår

Gravferdsliturgi - utvida versjon
Fullstendig utgåve av kyrkja si ordning for gravferd

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)
Du vert lenka vidare til "gravferdslova" på lovdata.no

Vedtekter for kyrkjegardane i Fusa kommune
Her finn du kyrkjegardsvedtektene som tok til å gjelde frå 1. januar 2011