Fusa sokn

Velkommen til Fusa Sokn sin ressursbank! Nettstaden inneheld ei samling offentlege ressursar til ulike områder i verksemda vår.

For aktuelle nyhende henviser me til framsida på www.fusa.kommune.no. Aktuell gudstenesteliste ligg nedst på sida der under "kva skjer?".

Spørsmål og tankar kring ressursbanken kan du stile til vevmeistaren for ressursbanken.

Dåp


Dåp inneheld totalt 4 lenkjer:


Dåpsinnbyding
Velkomen til dåp i Fusa sokn!

Dåpsliturgien
Her kan du lese kva som skjer kring dåpshandlinga i gudstenesta.

Gudstenesteliste til og med 30.06.2019
Oversikt over gudstenester i Fusa sokn t.o.m. juni 2019. Her ser du også når det er høve til dåp (med atterhald - ta alltid kontakt med kyrkjekontoret først!).

Hugseliste for dåpsgudstenesta
Klikk på lenkja for å få svar på ting du lurer på i samband med dåpsgudstenesta.