Fusa sokn

Velkommen til Fusa Sokn sin ressursbank! Nettstaden inneheld ei samling offentlege ressursar til ulike områder i verksemda vår.

For aktuelle nyhende henviser me til framsida på www.fusa.kommune.no. Aktuell gudstenesteliste ligg nedst på sida der under "kva skjer?".

Spørsmål og tankar kring ressursbanken kan du stile til vevmeistaren for ressursbanken.

Ymse


Ymse inneheld totalt 10 lenkjer:


Biografi sokneprest Johan Henrik R. Marstrander (1844-1927)
utdrag frå nettsida om Marstrander-slekta: www.marstranderslekten.com

Eikelandsosen bedehus
lenke til heimesida til Eikelandsosen bedehus

Gudstenesteliste
Oversikt med gudstenester i Fusa sokn

Inn- og utmelding
Lenke til kirken.no for elektronisk inn- og utmeldingsskjema. Her kan du også sjekke medlemstatusen din.

Rapport arkeologiske utgravinger ved Fusa kirke
Resultata av arkeologiske utgravingar i 2006 i.s.m. anlegg av ny kyrkjegard ved Fusa kyrkje

Tabor Evangelical College i Hawassa (Ethiopia)
Glimt frå besøket ved TEC under Etiopia-reisa nokre frå Fusa gjennomførte i oktober 2013.

Tabor Evangelical College i Hawassa (Ethiopia)
Fusa kyrkjelyd sitt misjonsprosjekt: elevstipend for elevar ved TEC i Hawassa

Video om Holdhus kyrkje og Holdhusmadonnaen
Sjå bilete og høyr info om Holdhus kyrkje og Holdhusmadonnaen

Walk and Run 2018
Informasjon og sponsor-registreringsskjema Walk and Run 02.06.2018 i Eikelandsosen

Ytterlegare informasjon om Holdhusmadonnaen
Informasjon om Holdhusmadonnaen og hennar restaureringa