Fusa sokn

Velkommen til Fusa Sokn sin ressursbank! Nettstaden inneheld ei samling offentlege ressursar til ulike områder i verksemda vår.

For aktuelle nyhende henviser me til framsida på www.fusa.kommune.no. Aktuell gudstenesteliste ligg nedst på sida der under "kva skjer?".

Spørsmål og tankar kring ressursbanken kan du stile til vevmeistaren for ressursbanken.

Kyrkjemusikk


Kyrkjemusikk inneheld totalt 5 lenkjer:


Kontaktinformasjon kantor
Kantor Iman de Zwarte er ansvarleg for det meste av kyrkjemusikken i Fusa sokn. Han speler dei fleste gudstenester, gravferd og bryllaup. Klikk på lenkja for å kome i kontakt med han.

Kyrkjekoret
Informasjon om Fusa kyrkjekor. Lenkja inneheld også opptak av koret.

Nye salmar
Oversyn over nye salmar i Norsk Salmebok 2013

Salmeboka
Høyr alle salmane frå Norsk Salmebok 2013 slik dei vart framførte i tv-programmet "Salmeboka minutt for minutt"

Utelate salmar
Oversyn over salmar frå Norsk Salmebok som er utelate i Norsk Salmebok 2013