Fusa sokn

Velkommen til Fusa Sokn sin ressursbank! Nettstaden inneheld ei samling offentlege ressursar til ulike områder i verksemda vår.

For aktuelle nyhende henviser me til framsida på www.fusa.kommune.no. Aktuell gudstenesteliste ligg nedst på sida der under "kva skjer?".

Spørsmål og tankar kring ressursbanken kan du stile til vevmeistaren for ressursbanken.

Sokneråd


Sokneråd inneheld totalt 7 lenkjer:


Årsmelding
Her finn du Fusa sokneråd sine årsmeldingar f.o.m. 2010

Fusa sokneråd 2015-2019
Oversikt over medlemar i Fusa sokneråd 2015-2019.

Møtereferat
Her finn du referat frå møter i soknerådet

Utvala
Oversikt over diverse utval og deira medlemar

Visitasføredrag 02.09.2012
Les visitasføredraget til biskop Halvor Nordhaug her

Visitasføredrag 02.09.2012
Høyr visitasføredraget til biskop Halvor Nordhaug her

Visitasmelding 2012
Visitasmelding i forkant av bispevisitasen 28.08.2012 - 02.09.2012