Fusa sokn

Velkommen til Fusa Sokn sin ressursbank! Nettstaden inneheld ei samling offentlege ressursar til ulike områder i verksemda vår.

For aktuelle nyhende henviser me til framsida på www.fusa.kommune.no. Aktuell gudstenesteliste ligg nedst på sida der under "kva skjer?".

Spørsmål og tankar kring ressursbanken kan du stile til vevmeistaren for ressursbanken.

Kyrkjegardane våre


Kyrkjegardane våre inneheld totalt 1 lenkjer:


Vedtekter for kyrkjegardane i Fusa kommune
Her finn du kyrkjegardsvedtektene som tok til å gjelde frå 1. januar 2011