Fusa sokn

Velkommen til Fusa Sokn sin ressursbank! Nettstaden inneheld ei samling offentlege ressursar til ulike områder i verksemda vår.

For aktuelle nyhende henviser me til framsida på www.fusa.kommune.no. Aktuell gudstenesteliste ligg nedst på sida der under "kva skjer?".

Spørsmål og tankar kring ressursbanken kan du stile til vevmeistaren for ressursbanken.

Trusopplæring


Trusopplæring inneheld totalt 9 lenkjer:


"Rom for alle - rom for deg. Trusopplæring - steg for steg"
Klikk på lenkja for å lese meir om trusopplæringsprosjektet vårt i Den Norske Kyrkja si database med oversikter over prosjekter, tiltak og ressursar innanfor trusopplæringsreforma.

Gudstenesterapport for konfirmantar
I tilfelle du som konfirmant skal besøke ei gudsteneste utanfor Fusa er det lurt å skrive ut ein gudstenesterapport og ta den med dit du skal. Innanfor Fusa finn du gudstenesterapportar bak i kyrkja

Konfirmant i 2019?
Informasjon om konfirmantåret 2018-2019

Konfirmantpåmelding
Elektronisk påmelding til konfirmantåret 2018-2019

Konfirmantprogram hausten 2018
Oversikt over aktivitetar under konfirmasjonsførebuinga haust 2018

Konfirmantprogram våren 2019
Oversikt over aktivitetar under konfirmasjonsførebuinga vår 2019

Kontaktinfo kyrkjelydspedagog og trusopplæringsmedarbeidar
Kyrkjelydspedagog Norunn Rød Markhus og trusopplæringsmedarbeidar Petra Dahlström har ansvar for trusopplæringa i soknet. Klikk på lenkja dersom du ynskjer å kome i kontakt med ein av dei.

Tårnagent-helg
Klikk her for å meir informasjon om helga og for lenkje til "Tårnagentsongen".

Trusopplæring i Fusa
Oversikt med ulike tiltak i trusopplæringsprogrammet i Fusa sokn.