Fusa sokn

Velkommen til Fusa Sokn sin ressursbank! Nettstaden inneheld ei samling offentlege ressursar til ulike områder i verksemda vår.

For aktuelle nyhende henviser me til framsida på www.fusa.kommune.no. Aktuell gudstenesteliste ligg nedst på sida der under "kva skjer?".

Spørsmål og tankar kring ressursbanken kan du stile til vevmeistaren for ressursbanken.

Kyrkjene våre


Kyrkjene våre inneheld totalt 6 lenkjer:


Fusa kyrkje
Informasjon om hovudkyrkja i Fusa sokn, samt bileta av kyrkja

Hålandsdal kyrkje
Informasjon om Hålandsdal kyrkje, samt bileta av kyrkja

Holdhus gamle kyrkje
Kyrkja er eigd av Fortidsminneforeningen og open i sumarmånadane. Kontakt Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS på tlf. 56 58 11 30 eller post@byggadmin.no for meir informasjon.

Sævareid kapell
Informasjon om Sævareid kapell, samt bileta av kapellet

Strandvik kyrkje
Informasjon om Strandvik kyrkje, samt bileta av kyrkja

Sundvor kyrkje
Informasjon om Sundvor kyrkje, samt bileta av kyrkja