Fusa sokn

Velkommen til Fusa Sokn sin ressursbank! Nettstaden inneheld ei samling offentlege ressursar til ulike områder i verksemda vår.

For aktuelle nyhende henviser me til framsida på www.fusa.kommune.no. Aktuell gudstenesteliste ligg nedst på sida der under "kva skjer?".

Spørsmål og tankar kring ressursbanken kan du stile til vevmeistaren for ressursbanken.

Kontakt


Kontakt inneheld totalt 4 lenkjer:


Prest
sokneprest Einar Ekerhovd

Sokneråd
medlemane i Fusa sokneråd

Tilsette
oversikt over tilsette i Fusa sokn

Utvala
oversikt over ulike utval og deira medlemar