Fusa sokn

Velkommen til Fusa Sokn sin ressursbank! Nettstaden inneheld ei samling offentlege ressursar til ulike områder i verksemda vår.

For aktuelle nyhende henviser me til framsida på www.fusa.kommune.no. Aktuell gudstenesteliste ligg nedst på sida der under "kva skjer?".

Spørsmål og tankar kring ressursbanken kan du stile til vevmeistaren for ressursbanken.

Preike-arkiv


Preike-arkiv inneheld totalt 18 lenkjer:


2014-0330: 30. mars - Strandvik og Hålandsdal kyrkje
Lev i lyset - Lukas 11,14-28, 3. sundag i fastetida (I) - Roar P. Strømme

2014-0406: 6. april - Fusa kyrkje
Jesus, vår store øvsteprest - Hebrearane 4,14-16, 4. sundag i fastetida (I) - Roar P. Strømme

2014-0413: 13. april - Sundvor kyrkje
Ein annleis konge - Johannes 12,12-24, Palmesundag (I) - Roar P. Strømme

2014-0504: 4. mai - Sundvor kyrkje
Den gode gjetaren - Johannes 10,11-18, 3. sundag i påsketida (I) - Roar P. Strømme

2014-0511: 11. mai - Hålandsdal kyrkje
Jesus er vegen, sanninga og livet - Johannes 14,1-7, 4. sundag i påsketida (I) - Roar P. Strømme

2014-0518: 18. mai - Sundvor kyrkje
Eit fruktbart liv, i tru og teneste - Johannes 15,1-18, 5. sundag i påsketida (I) - Roar P. Strømme

2014-0601: 1. juni - Eikelandsosen bedehus
Eit annleis fellesskap, i Jesus - 1. Mosebok 11,1-9, sundag før Pinse (F) - Roar P. Strømme

2014-0810: 10. august - Fusa kyrkje
Eg vil gje dykk kvile - Matteus 11,28-30, 9. sundag i treeiningstida (I) - Roar P. Strømme

Førre side 1 2