Fusa sokn

Velkommen til Fusa Sokn sin ressursbank! Nettstaden inneheld ei samling offentlege ressursar til ulike områder i verksemda vår.

For aktuelle nyhende henviser me til framsida på www.fusa.kommune.no. Aktuell gudstenesteliste ligg nedst på sida der under "kva skjer?".

Spørsmål og tankar kring ressursbanken kan du stile til vevmeistaren for ressursbanken.

Preike-arkiv


Preike-arkiv inneheld totalt 18 lenkjer:


2010 PREIKE-ARKIV 2010
preike-arkiv for kalenderåret 2010

2011 PREIKE-ARKIV 2011
preike-arkiv for kalenderåret 2011

2012 PREIKE-ARKIV 2012
preike-arkiv for kalenderåret 2012

2014-0101: 1. januar - Sævareid kapell
Årets namn - Lukas 2,21, Jesu namnedag (I) - Roar P. Strømme

2014-0105: 5. januar - Fusa kyrkje
Ei verdsvid, Kristi kyrkje - Matteus 2,1-12, Kristi openberringsdag (I) - Roar P. Strømme

2014-0119: 19. januar - Eikelandsosen bedehus
Skapartru i dag - 1. temagudsteneste i serien "Barnetrua på service" - Roar P. Strømme

2014-0126: 26. januar - Strandvik og Sundvor kyrkje
Kva vil du at Jesus skal gjere for deg? - Lukas 18,35-43, 4. sundag i openberringstida (I) - Roar P. Strømme

2014-0202: 2. februar - Fusa kyrkje
Kva er kristen tru? - Markus 2,1-12, 5. sundag i openberringstida (I) - Roar P. Strømme

2014-0223: 23. februar - Fusa kyrkje
Grunnlovsjubileum - Matteus 17,1-9, Kristi forklåringsdag (I) - Roar P. Strømme

2014-0316: 16. mars - Eikelandsosen bedehus
Det er meir mellom himmel og jord - 2. temagudsteneste i serien "Barnetrua på service" - Roar P. Strømme

1 2 Neste side